Analýzy

Analyzovat se toho dát v oblasti podnikání poměrně hodně. S tvorbou analýz bychom měli začít ještě před rozjezdem podnikání. Obecně se doporučuje při začátku podnikání sepsat podnikatelský plán (Business plan), který Vám pomůže objasnit si klíčové oblasti Vašeho podnikání. Podnikatelský plán by měl obsahovat kapitoly, které budou mít vliv na Vaší firmu. Jeho podstatnou částí jsou analýzy. Především analýza konkurence. Ta nám ukáže, jaké je konkurenční prostředí, do kterého chceme vstoupit. Kolik je zde již existujících konkurentů, jaké jsou jejich konkurenční výhody, jaký mají podíl na trhu, jak nás daný konkurent ovlivňuje a mnohé další. V podnikání je totiž velmi důležité znát svojí konkurenci a umět na ní reagovat. Je to nezbytně nutné k udržení konkurenční výhody. Dále je vhodné analyzovat celkově prostředí, do kterého vstupujeme, nebo ve kterém se naše firma pohybuje. K tomuto doporučujeme zpracovat analýzu trhu a PEST analýzu. Analýza PEST zkoumá vnější faktory a jejich vlivy na nás. Analýzou vhodnou na zkoumání vnitřních faktorů může být analýza VRIO. Ta zkoumá zdroje společnosti. Závěrečnou analýzou bychom doporučili vypracovat analýzu SWOT, které v podstatě v sobě shrnuje výsledky předchozích a rozdělí je do silných a slabých stránek, hrozeb nebo příležitostí.

Zpracování většiny analýz je vhodné dělat průběžně, protože v podnikání se hodně faktorů mění v čase. Je dobré tedy vždy pracovat s co nejaktuálnějšími daty. Proto doporučujeme tvorbu analýz i pro stávající podnikatele.

Naše analytické oddělení je připravené zpracovat analýzy i Vaší firmě. Volejte 777 210 149 a dozvíte se víc o možnostech analyzování společnosti.

Pro "Správné podnikání"

Rychlý kontakt x